Antoniemen van het woord accepteren zijn:
accepteren, toelaten, toestemmen
accepteren, instemmen met, inwilligen, toestaan