Antoniemen die beginnen met de letter b zijn:
ondergeschikte
bijzonder
onbarmhartig
onbarmhartigheid
kader, top
onbezonnen
open
fris
blij, opgewekt, verheugd
beginnen, continueren
zeug
afkeer
afkerig
beŽindigen, eindigen
onbegrijpelijk
kil, onbehaaglijk