Antoniemen die beginnen met de letter b zijn:
onge´nteresseerd
oninteressant
uitstekend
brutaliteit, ongemanierdheid
jong
bevorderen
straffen
straf
vergemakkelijken
gunstig
gerust
boven
onge´nteresseerd
verruimen
ruim, veelomvattend
beroerd, onwillig