Antoniemen van het woord prestatie zijn:
prestatie