Antoniemen van het woord altru´stisch zijn:
altru´stisch