Antoniemen van het woord amicaal zijn:
amicaal, gemeenzaam