Antoniemen van het woord chaos zijn:
chaos, wanorde, warboel