Helaas... het woord consci??ntieus is niet aangetroffen in ons woordenboek. Bedoelt u misschien:
slordig