Antoniemen van het woord eerbied zijn:
eerbied, hoogachting