Antoniemen van het woord eerbiedigen zijn:
eerbiedigen