Antoniemen van het woord falen zijn:
falen, mislukken, zakken