Antoniemen van het woord gedegen zijn:
diepgaand, gedegen, grondig