Antoniemen van het woord geschikt zijn:
berekend, geschikt