Antoniemen van het woord heteronoom zijn:
heteronoom