Antoniemen van het woord in het weekeinde zijn:
in het weekeinde