Antoniemen van het woord kalm zijn:
kalm
kalm
kalm
kalm