Antoniemen van het woord kameraadschappelijk zijn: