Antoniemen van het woord materie zijn:
lichaam, materie