Antoniemen van het woord medestander zijn:
aanhanger, geestverwant, medestander, voorstander,...