Antoniemen van het woord onbarmhartig zijn:
onbarmhartig