Antoniemen van het woord onbarmhartigheid zijn:
onbarmhartigheid