Antoniemen van het woord opgewekt zijn:
blij, opgewekt, verheugd