Antoniemen van het woord plotseling zijn:
abrupt, ineens, plotseling