Antoniemen van het woord pueriel zijn:
klein, pueriel