Antoniemen van het woord rijk zijn:
bemiddeld, gefortuneerd, gegoed, rijk
rijk