Antoniemen van het woord schrijftaal zijn:
schrijftaal