Antoniemen van het woord valide zijn:
geldig, valide