Antoniemen van het woord van voren zijn:
van voren