Antoniemen van het woord vooruitstrevend zijn:
progressief, vooruitstrevend