Antoniemen van het woord waardevol zijn:
gaaf, grandioos, waardevol