Antoniemen van het woord zachtzinnig zijn:
zachtzinnig