Antoniemen van het woord zelfverzekerd zijn:
gedecideerd, vaststaand, zeker, zelfbewust,...