Antoniemen van het woord zich neerleggen zijn:
zich neerleggen