Antoniemen van het woord zuinig zijn:
spaarzaam, zuinig