Antoniemen die beginnen met de letter m zijn:
mindere
minderheid
minderjarig
enkelvoud
tegenspreken
zelden
pech, tegenvaller
tegenwerken
tegenwind
onmenselijk
fysiek
gewoon
indrukwekkend
plus
bewonderen, hoogachten, respecteren
eerbied, hoogachting