Antoniemen die beginnen met de letter h zijn:
lagedrukgebied
bol, massief
hetero
heterofiel
polyfoon
heterogeen
heteroseksueel
binnenweg
laag
minachten
minachting
deemoedig, ootmoedig
geringschatten
diepte
dieptepunt
wanhoop