Antoniemen die beginnen met de letter g zijn:
mat
exact
godsdienstig, vroom
goddeloos, werelds
afkeurend
afkeuring
duur
laken
lomp
waardeloos
vriendelijk
fijn, tenger, verfijnd
oppervlakkig
klein
kleinschalig
misgunnen