Antoniemen die beginnen met de letter o zijn:
prettig
billijk
continu, gezet
schadelijk
schuldig, verdorven
bezitten
invriezen
tevreden, voldaan
heiligen
bevestigen, beweren
verzenden
onderontwikkeld
uitvoerbaar
verantwoord
bezieling
verstaanbaar