Antoniemen van het woord impliciet zijn:
impliciet