Antoniemen van het woord impopulair zijn:
impopulair