Antoniemen van het woord partijdig zijn:
partijdig
partijdig