Antoniemen van het woord personenauto zijn:
personenauto