Antoniemen van het woord vrachtauto zijn:
vrachtauto