Antoniemen die beginnen met de letter a zijn:
uitscheiden
afwezigheid
afzetten
hemel
vast
stelligheid
geleidelijk
presentie
concreet, duidelijk
afwijzen, weigeren
bijhouden
vooraf
van voren
voorhoede
voorkant
voorlijk