Antoniemen die beginnen met de letter p zijn:
flauw
blakend
zegen
overal
loslaten
stad
verdriet
onplezierig
elegant
geleidelijk
standje
proza
rechtsstaat
zakhorloge
homofoon
impopulair