Antoniemen die beginnen met de letter p zijn:
probleemloos
consument
improductief
heilig
amateur
amateuristisch
regressie
conservatief
epiloog
antagonist
katholiek
stedeling
poŰzie
fysiek, somatisch
volwassen
bot, stomp